top of page

לכל שאלה: 054-633-0465

ציטוט נחמד 🐱‍🐉

ציטוט שאני מאוד אוהב מספר שנקרא "הרגלים אטומיים".

הוא מספר על כמה זה חשוב לשפר את המנגנונים שמובילים אותנו בחיי היום-יום, לעומת שיפור היעדים.

בסופו של דבר, התהליכים הקטנים ביותר הם אלה שהופכים אותנו למי שאנחנו היום.


bottom of page