top of page

מה זה Repetition Maximum (RM)?מושג שממש חשוב להכיר:


לצורך העניין, Repetition Maximum (RM), זה הגדרה שמתייחס למשקל המקסימלי שאתם יכולים להרים ל-X חזרות. ניתן לראות תקופות בתוכניות מסוימות שמיועדות לבדיקת השיאים האלו (או ה-RM) .


בעיקר ניתן להבין את רמת ההתקדמות של הכוח המירבי שלכם בעזרתם .


בדיקת שיאים לא רק מראה לנו איפה אנחנו עומדים ביחס לכוח שלנו, אלה זה גם עוזר לנו לתכנן את מערכי האימון קדימה!


למשל, המדידה של המשקל המירבי לחזרה אחת (RM1), נותנת לנו מספר שמאפשר לגזור ממנו אחוזים לשם תכנון עומסי עבודה.


בסופו של דבר זה כלי מדידה וכלי לתכנון עומסים עתידיים, שמאפשר למאמנים בעיקר לתקשר את העומס הרצוי למתאמן בתוכנית.


לא חייבים למדוד רק 1RM אלה, אפשר לבדוק כל כמות חזרות שתרצו. .

הנה טווחי החזרות שהכי פופולאריים לבדיקה: 1RM 3RM 5RM 10RM


האם אתם מכירים את השיאים שלכם?

דברו איתי אם תרצו עזרה או אם יש לכם שאלות בנושא!

bottom of page