top of page

לכל שאלה: 054-633-0465

מה זה קרוספיט?

אם תהיתם מה זה באמת החוג הזה שנקרא "קרוספיט" ולא מצליחים אף פעם להבין עד הסוף מה זה באמת, תתחילו להבין כאן!


ניתן להבין את הגדרתו של קרוספיט במשפת הנחמד הזה שבאנגלית:


High Intensity Constantly Varied Functional Movement.


המשפט הזה בעצם מתחלק לשלושה נקודות:

1. אימונים עצימים

2. אימונים שתמיד משתנים

3. אימונים פונקציונליים


אימונים עצימים

האימונים של קרוספיט שמים דגש על רמת מאמץ גבוהה מאוד, תוך מימוש של היבטיים "אינטרווליים". זאת תוך ההנחה שהגירויים חייבים להיות גבוהים מאוד בכדי לממש פוטנציאל לתגובה מקסימלית. כמו שיש לזה יתרונות, כך גם חסרונות: כמו התאמה אישית לקויה ותופעות של אימון יתר.


אימונים שתמיד משתנים

בצ'רטר של קרוספיט, גיוון זה אבן יסוד. הרציונל של הדבר הינו כדי לתת את היכולת להיות מוכן לכל תרחיש ואתגר גופני שנמצא בחיים. המרשם מתאים לדוגמא ללוחמים בצבא/שוטרים/מכבי אש - שיכלו לעבור כל מחסום ולמלא כל תפקיד הנדרש מהם בשדה המבצעי.


אימונים "פונקציונליים"

כמו שגיוון באימונים משרת את רמת התפקוד בחיים החסרי וודאות שלנו, כך גם רוצים לבצע תנועות הרלוונטיות לתנועות יום יומיות. תנועות כמו לעלות במדרגות, להרים ילדים שלנו מעל הראש, או להזיז ספה. איכות החיים שלנו תלוייה מאוד ברמות הביצועיים הפשוטיים האלו. זה הפונקציונלי.


bottom of page