top of page

כוח בקצרה 💪🏻

תמונת "Infographic" שהפקתי כדי להסביר בקצרה על כוח.

אני בעיקר רוצה שהגרפיקה הזאת תיתן לנו להתמקד בצורה ספציפית על המטרות שלנו כדי לדעת יותר טוב איזה סוג אימון-כוח הכי משתלם לנו.

חשוב לנו להיות מאוד ספציפיים עם התוכנית שלנו - ביחס למטרות שלנו.

רוצים לעשות 100 שכיבות שמחה ברצף עם משקל גוף? הנתון העיקרי לשיפור הוא - סבולת השריר.

רוצים לעשות את לחיצת החזה הכבדה ביותר? הנתון העיקרי לשיפור הוא - כוח מרבי.

רוצים לקפוץ כמה שיותר גבוה? הנתון העיקרי לשיפור הוא - כוח מתפרץ.


bottom of page