top of page

לכל שאלה: 054-633-0465

התחדשנו בפלטפורמה 🚀

כך נראה סיכום אימון למתאמן/נת:

אימון כושר אימון כוח, אימון משולב, מאמן כושר אישי
סיכום אימון רנדומלי 😋

קצת מהמטרות שיש לי עבור כל מתאמן/נת:

📊

1. הבנת התוכן של כל אימון ותוכנית:

א) שידעו לקרוא תוכנית אימון מסוימת, ואף לדעת להתאים אותה ליכולות שלהם.

ב) שיבינו משמעות התוצאות וההתקדמות שלהם.

2. שיפתחו ויפעילו חשיבה ביקורתית על כל אימון, תקופה, ותוכנית כושר:

א) האם האימון היום היה רלוונטי עבורי?

ב) האם המאמן שלי פועל לפי המטרות הספציפיות שלי?

ג) האם נוח לי בתוך התהליך?

ד) אם משהו לא נראה נכון, מה נוכל ללמוד ולשנות?


3. תקשורת, תקשורת, תקשורת

- בין המטרות החשובות ביותר:

* בלי תקשורת טובה, המאמן מתקשה להביא את המרשם המתאים ביותר לאותו מתאמן/נת, ועלול לגרום לתוכנית לרדת באיכות ובבטיחות שלה. בגלל זה, צריך התאמה טובה בין המאמן למתאמן.

א) יישום מנגנון של משוב/למידה/יישום.

- דורש מודעות ואקטיביות מכל צד: המאמן והמתאמן/נת.

ב) תיעוד אישי על החוויה בתוך האימון.

- נותן למתאמן להכיר את עצמו יותר, ואת הדרישות שלו מעצמו. זה בנוסף למאמן, שיעבור על חוות הדעת.

ג) שיחת טלפון מסכמת כל שבוע/חודש.

bottom of page