top of page

המלצות ארגוני הבריאות 👨🏻‍⚕️

גרפיקה פשוטה המסכמת את הסטנדרט שעלינו לשאוף.

חשוב לי להגיד:

אם אתם לא מצליחים את המינימום הנדרש, זה עדיין חשוב לעשות תנועה ולהתאמן,

למרות שזה פחות! כל כמות קטנה נחשבת!

כל תנועה נחשבת!


bottom of page