רשימת הספרים המומלצים שלי!

A Mind For Numbers

ראש למספרים

The Wisdom Of Insecurity

החוכמה שבחוסר הביטחון

Atomic Habits

הרגליים אטומיים

The Productivity Project

פרוייקט הפרודוקטיביות

Can't Hurt Me

לא תכאיב לי

Make Time

תכין זמן

Make It Stick

תגרום לזה להדבק

Show Your Work!

שתף את העבודה שלך

The Power Of Habit

כוחו של הרגל

  • Facebook
  • Instagram